Лайънс в България

В услуга на обществото от 1992 г. до днешни дни!

   

Първите два Лайънс клуба в България - в градовете Карлово и София, се създават през 1992 г. Съгласно регистрацията в централата на Международната асоциация на Лайънс клубовете пръв е клубът в Карлово с президент-основател Иван Бакърджиев и спонсориращ клуб-кръстник от Франция.

Със спонсорството на Дистрикт 111 MN – Германия са чартиран 16 клуба.

През 1999 година със съдействието на Дистрикт 111 MN – Германия, на координатора за България Кирекос Вересиес и лично на Международния Директор за Европа Ернст Мусил в България се създава самостоятелен Регион – България, който през 2000-та година прераства в Условен Дистрикт.

За управители са избрани:

Регион-България

                                    1999-2000г. – Цвети Русинов – LC Russe

Дистрикт 130-България

                                    2000-2002г. – Цвети Русинов -  LC Russe

                                    2002-2003г. – Хартюн Ашикян – LC Pazardjik

                                    2003-2004г. – Димо Илиев – LC Burgas

                                    2004-2005г. – проф. Петър Дончев – LC Russe

                                    2005-2006г. – Начко Пехливанов – LC Sofia

                                    2006-2007г. – Петър Маламов – LC Smolion

                                    2007-2008г. – Недялко Младенов – LC Stara Zagora

                                    2008-2009г. – Лъчезар Бакърджиев – LC Karlovo Rozova Dolina

                                    2009-2010г. – Пепка Русинова – LC Russe Seksaginta Prista

                                    2010-2011г. – Стефан Христов – LC Nessebar

                                    2011-2012г. – Захар Марогло – LC Plovdiv

                                    2012-2013г. – Екатерина Игнатова – LK Sofia Cyber Sofia

                                    2013-2014г. – Станислав Сираков – LC Plovdiv Philipopulis

                                    2014-2015г. - Марин Филин - LC Panagiurishte

                                    2015-2016г. - Пламен Чингаров - LC Smolyan

                                    2016-2017г. - Момчил Корназов - LC Gabrovo

 

В началото на 2002 г., в деня на официалното членство на Лайънс движението по линия на ООН, у нас тържествено бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Лайънс движението в България.

 

Към май 2011 в нашата страна има 43 клуба и 928 члена - в София, Пловдив, Пазарджик, Карлово, Смолян, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Русе, Добрич, Кърджали, Несебър, Велико Търново, Габрово, Пещера, Панагюрище, Велинград.

 

Целите

 

Като част от Международното Лайънс движение основната цел и на българските клубове е да работят в полза на обществото и на нуждаещите се. Мотото “Ние служим” е водещо и за българските лайънисти. Основните програми са превенцията и борбата с очните заболявания, глухотата, диабета, наркоманията, развитието на културата, работата с младите хора и международният младежки обмен, международното сътрудничество и разбирателство, запазването на мира и опазването на околната среда. Независимо от тези приоритетни направления всеки от клубовете е свободен сам да си поставя и други задачи, особено важни за неговия регион и да работи по тях самостоятелно или заедно с други неправителствени организации, общински и държавни структури.

 

Делата

 

Социалното подпомагане съставлява голяма част от програмите на движението. За целта всеки един от Лайънс клубовете в стратата осъществява своя програма в зависимост от конкретните потребности на региона. Работи се и по основните и преиоритетни програми на международното Лайънс движение. За пример могат да бъдат посочени центровете за борба със слепотата в Русе и Варна. Нашата амбициозна задача е всеки клуб да разработи своя програма поне за един проект от особена важност за неговия регион. Със съдействието на общинската и държавната администрация, с привличане на средства, особено от сродни клубове извън България и преди всичко от Международната Лайънс фондация за осъществяване на тези програми, се надяваме, че Лайънс движението в България ще се утвърди като водещ привлекателен център за социално и културно укрепване и израстване.

 

Организационна структура

В България тя се изгражда съгласно изискванията на Международната асоциация на Лайънс клубовете. Българските клубове са разделени в три региона - България Юг и България Север и България Запад, както и на 11 зони. През 2001 г. българското Лайънс движение получи пълна самостоятелност и правото да се обособи като отделен дистрикт - “Дистрикт 130 България”. За първи дистрикт-управител е назначен арх. Цвети Русенов от Лайънс клуб "Русе".

Коментари (0)

Вашият коментар :