Вградена поддръжка на RSS в Lions.bg

Електронен абонамент за RSS емисии

   

С RRS feed функционалността можете да следите автоматизирано всички новости, пуликувани на Lions.bg. Поддържат се всички видове браузъри, мобилни устройства и мейл клиенти.

Към момента се генерират две емисии - RSS за новини и RSS за събития!

За настройка на емисиите за Mozilla Firefox и Internet Explorer е необходимо да кликнете върху долните връзки и да добавите новините в лентата с отметки (Favorites) :

http://lions.bg/index.php?p=rss_news

http://lions.bg/index.php?p=rss_events

За настройка на емисиите за Google Chrome е необходимо да инсталирате RSS Feed plugin за Google Chrome от тук, след което да повторите същите стъпки.

За настройка на емисиите в MS Outlook е необходимо да изпишете двете връзки в полето за добавяне на RSS.

От 23.10.2013 г. всички постове на facebook страницата на АЛК Дистрикт 130 - България се публикуват автоматизирано чрез RSS.

Коментари (0)

Вашият коментар :