КРАТЪК ОТЧЕТ за дейността на ЛК Панагюрище за периода 01 юли - 31 декември 2014 г.

Любомир Йорданов21:52, 09.02.2015г. | Прочетена : 1887

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ    

 

– проведени  6 броя редовни събрания на клуба /средна посещаемост на събранията 70%/;

- проведени 5 броя заседания на УС на клуба;

- участие в международния фестивал на националната носия – Жеравна -2014;

- организиран водосвет за членовете и приятелите на клуба;

- Коледно - Новогодишно мероприятие за членовете и приятелите на клуба.

 

 БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

- откриване на рекламен знак на Лайънс клуб Панагюрище /намиращ се на входящия път от Пазарджик/

- проведен благотворителен бал на 15.11.2014 с цел:

 -- закупуване на очила за детето Г. Крушевски ;

 -- финансиране на разходите за храна на дома за настаняване на деца и                 младежи от семеен тип;

- учредяване на две стипендии за учебната 2014 -2015 год. на:

 -- Румен Годжевъргов – ученик в 12 клас на Професионалната гимназия за лека промишленост и стопанско управление в Панагюрище и

-- Лушка Илиева – студент 2-ри курс в ПУ „Паисий Хилендарски“ отговарящи на критериите за подпомагане на  деца в неравностойно положение;

- финансова помощ за училище на деца със зрителни нарушения гр. Варна, за компенсиране на последствията от наводнението;

- обсъждане с общинското ръководство на въпроса с възстановяване на дарената „Фонтанна група“;

- направено дарение на дружеството на хора със зрителни проблеми;

- направено дарение на дете с Кохлеарен имплантант;

- организирани безплатни офталмологични прегледи на всички първокласници от общините Панагюрище и Стрелча;

- участие в благотворителен Коледен базар организиран от Лео клуб Панагюрище;

 

 УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯТА НА ДИСТРИКТ  130

 

- участие в „Морелиада“ организирана от ЛК „Несебър“ и общото събрание на Дистрикта 20 - 21.09.2014 Слънчев бряг.

- участие с 14 творби в международния конкурс „Плакат за мир“.

- участие в дарителската акция „Сподели и помогни“ организирана от КДУ на Дистрикт 130 и „Метро“;

- участия в благотворителни балове по покана на други клубове – Пазарджик,  Габрово.

 

ЧЛЕНСТВО В КЛУБА

 

През отчетния период на Лайънс годината движението на членския състав е:

- напуснали клуба – 3 члена;

- новоприети - 2 члена

Актуална численост към 01.01.2015 г. - 35 члена.

 

 

  

04.02.2015 г.                                       Президент на лайънс клуб                                                                  Панагюрище:

                                                                /  инж. С.Господинов/

Коментари


facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Четвъртък, 25 Октомври 2018
Дистрикт 130 - България
EUROPA Forum (Skopje, Macedonia FYROM)
Събота, 17 Ноември 2018, 19:30
ЛК Панагюрище
Златна панагюрска есен 2018
Петък, 23 Ноември 2018, 19:30
ЛК Варна - Академика
Благотворителен бал на ЛК Варна Академика
Събота, 24 Ноември 2018, 19:00
ЛК Русе - Сексагинта Приста
Зимна приказка - благотворителен бал в Русе