08.09.2015 г. Световен ден на грамотостта

International Literacy Day

   

По случай Световният ден на грамотността, Лайънс клуб Плевен направи дарение, книги и материали за децата от Помощно училище "П.Р. Славейков" гр. Плевен. В помощното училище се обучават около 100 ученика с умерена и тежка умствена изостаналост и множество увреждания и с разстройства от аутистичния спектър, което предлага специална образователна услуга с комплексно корекционноразвиващо и възпитателно въздействие. Грижата за всеки ученик е диференцирана според неговите потенциални възможности и потребности и е насочена към адекватно самостоятелно използване на различни начини за общуване. Лайънс клуб Плевен подари книги, съобразени с нуждите на училището. 3D книгите са идеални за деца с множествени увреждания, защото позволяват освен слухово и зрително възприятие на действието и сюжета. Така се задържа интересът и вниманието на децата по-дълго време и подобрява възприятието.

Коментари (0)

Вашият коментар :