Покана за ОС на АЛК Дистрик 130 - България

13 май 2018г. /неделя/ от 8.00 часа в Еко хотел Здравец, местност Здравец, Пловдивска област

   

ДО
ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Скъпи приятели,

От името на КДУ ви каня на третото за мандат 2017/2018 Общо събрание на АЛК Дистрикт 130-България, свикано на основание чл.11 ал.7 от Устава на Асоциацията. Събранието ще се проведе на 13 май 2018г. /неделя/ от 8.00 часа в Еко хотел Здравец, местност Здравец, Пловдивска област, при следния дневен ред:


Първа сесия – тържествена част

 1. Химн на Република България и Лайънс Интернешънъл;

 2. Парад на знамената;

 3. Представяне на гостите от Дистрикт управителя Васил Клявков;

 4. Приветствия от гостите;

 5. Реч на Дистрикт управителя /включва и отчет на Лайънс годината/;

 6. Награждаване на Лайънс клубовете.


Втора сесия – организационна част:

 1. Избор на членове на Контролен съвет;

 2. Представяне на кандидата за Втори Вице Дистрикт управител;

 3. Представяне на кандидатурите членове на Кабинета на Дистрикт управителя;

 4. Избор на членове на Кабинета на Дистрикт управителя /Управителен съвет/;

 5. Добри практики от дейността на Лайънс клубовете от Асоциацията на Лайънс клубовете Дистрикт 130 – България.

 

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред.


Директория за достъп до документите свързани с дневния ред на ОС :
ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ/ДОКУМЕНТИ 2017-2018/ОС ЗДРАВЕЦ ПЛОВДИВ 13-05.2018

 

Васил Клявков,
Дистрикт Управител 2017-2018

Коментари (0)

Вашият коментар :