ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ

Петър Маламов12:20, 03.06.2018г. | Прочетена : 327

гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, 18.06.2018, 14.00 часа


До всички членове на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ
До членовете на Контролния съвет на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ
 

ПОКАНА

              По решение на Управителният съвет на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ, съгласно разпоредбите на устава на Сдружението и ЗЮЛНЦ се свиква:

              ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРЪЖЕНИЕ ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ, което ще се проведе на 18.06.2018 г. в гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат No1, ет.6, офис 608,

 

ПРИ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД :

 1. Приемане на Доклад и Годишен финансов отчет за 2017 г. на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ;

 2. Освобождаване на стария Контролен съвет и избор на нов Контролен съвет;

 3. Освобождаване на стария Управителен съвет и избор на нов Управителен съвет;

 4. Промени в Устава на сдружението;

 5. Разни.

 

Съгласно Устава на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ и разпоредбие на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум, събранието ще се проведе с един час по-късно, от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС : Петър Атанасов Маламов

Изтегли поканата в оригинал на PDF формат!
 

Коментари


facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Събота, 23 Февруари 2019, 09:30
Дистрикт 130 - България
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ
Петък, 15 Март 2019
ЛК Стара Загора - Августа
Пролетен благотворителен бал на ЛК СТ. Загора Августа
Събота, 16 Март 2019
ЛК Панагюрище
Градско състезание БУКВОПЛЕТ - гр. Панагюрище
Неделя, 17 Март 2019
ЛК Пловдив - Евридика
Градско състезание БУКВОПЛЕТ - гр. Пловдив
Неделя, 24 Март 2019, 10:00
ЛК Русе - Север
Градско състезание БУКВОПЛЕТ - гр. Русе
Петък, 29 Март 2019, 19:00
ЛК Габрово
Дарителска вечер на ЛК Габрово
Събота, 30 Март 2019
ЛК Бургас - Виа Понтика
Пролетен благотворителен бал в Бургас
Събота, 11 Май 2019, 19:00
ЛК Русе - Север
Благотворителна вечер БУКВОПЛЕТ 2019
Неделя, 12 Май 2019, 10:00
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА КАМПАНИЯТА БУКВОПЛЕТ 2019
Събота, 18 Май 2019
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ