ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ

Веселин Георгиев15:21, 03.02.2019г. | Прочетена : 213

гр. Поморие, 23.02.2019 г.

До Делегатите
на Общото събрание
на АЛК „Дистрикт 130- България“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми приятели ,
от името на КДУ Ви каня на Общо събрание свикано на основание чл.11 ал.7 от Устава на Асоциацията. Събранието ще се проведе на 23 февруари 2019 година /събота/ от 9.30 часа в хотел „Сейнт Джордж“ гр.Поморие при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

За Общо събрание на 23 февруари 2019 г.

1. Отчет за работата за дейността на АЛК „Дистрикт 130- България“ за първо полугодие на Лайънс година 2018-2019 .

2. Финансов отчет на АЛК „Дистрикт 130- България“ до 31.12.2018 година.

3. Промяна на длъжността Секретар в КДУ.

4. Избор на нов Управителен съвет на фондация „Лайънс куест“и освобождаване от отговорност на стария УС.

5. Избор на нов Управителен съвет на фондация „АЛК“ и освобождаване от отговорност на стария УС.

6. Информация за промените в сайта „Lions.bg“

7. Добри практики на клубовете в АЛК „Дистрикт 130- България“.

8.Други.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място , при същия дневен ред.

ДУ 2018-2019 Веселин Георгиев
 

Условия за настаняване
 

Коментари


facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Събота, 23 Февруари 2019, 09:30
Дистрикт 130 - България
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ
Петък, 15 Март 2019
ЛК Стара Загора - Августа
Пролетен благотворителен бал на ЛК СТ. Загора Августа
Събота, 16 Март 2019
ЛК Панагюрище
Градско състезание БУКВОПЛЕТ - гр. Панагюрище
Неделя, 17 Март 2019
ЛК Пловдив - Евридика
Градско състезание БУКВОПЛЕТ - гр. Пловдив
Неделя, 24 Март 2019, 10:00
ЛК Русе - Север
Градско състезание БУКВОПЛЕТ - гр. Русе
Петък, 29 Март 2019, 19:00
ЛК Габрово
Дарителска вечер на ЛК Габрово
Събота, 30 Март 2019
ЛК Бургас - Виа Понтика
Пролетен благотворителен бал в Бургас
Събота, 11 Май 2019, 19:00
ЛК Русе - Север
Благотворителна вечер БУКВОПЛЕТ 2019
Неделя, 12 Май 2019, 10:00
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА КАМПАНИЯТА БУКВОПЛЕТ 2019
Събота, 18 Май 2019
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ