Кабинет на Дистрикт управителя

Дистрикт управител
Васил Йорданов Клявков
Обратна връзка
Първи Вице ДУ
Веселин Георгиев
Обратна връзка
Втори Вице ДУ
Иван Байков
Обратна връзка
Отговорен секретар
ПДУ инж. Пепка Петрова Русинова
Обратна връзка
Непосредствен ПДУ
ПДУ Момчил Корназов
Обратна връзка
2016 - 2017
Секретар
Дорина Петрова Дечева
Обратна връзка
Ковчежник
Татяна Йорданова
Обратна връзка

Дистрикт координатори

Дистрикт координатор
ПДУ Пламен Чингаров
Обратна връзка
GLT - Дистрикт 130
Дистрикт координатор
ПДУ Недялко Цоков Младенов
Обратна връзка
GMT - Дистрикт 130
Дистрикт координатор
Милена Хлебарова
Обратна връзка
Връзки с обществеността и лайънс информация
Дистрикт координатор
Елица Сергеева Табакова
Обратна връзка
GST - Дистрикт 130
facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития