Асоциация на Лайънс клубовете от Дистрикт 130, България

Номер на клуба : dist130
Наименование : Асоциация на Лайънс клубовете от Дистрикт 130, България
Адрес :
Срещи : 3 пъти годишно Национални конференции
Къде :
Уебсайт : https://lions.bg/
Телефон :
Електронна поща : district130@lions.bg

История

Асоциация на Лайънс клубовете от Дистрикт 130, България

3 пъти годишно Национални конференции