Асоциация на Лайънс клубовете от Дистрикт 130 - България

обща информация и история на Лайънс движението в България

Пред Вас е официалната интернет страница на "АСОЦИАЦИЯ на ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ от ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ", част от най-голямата и най-ефективната организация в служба на обществото, с повече от 1,3 милиона членове по целия свят, които независимо от това, какъв език говорят, каква религия изповядват или каква политика поддържат, са посветени на това да намират и да помагат на тези, които са в нужда. Организирана в повече от 44 600 Лайънс клубове в 200 страни и региони, асоциацията се гордее с наследство в служба на обществото, датиращо от 1917 г.

 

ДЕЙНОСТ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ

Дейността на Лайънс клубовете е ориентирана директно към служба на обществото или към по-големи общности като общинския и областен центрове, към цялата страна. Асоциацията провежда също така и международни мероприятия.

 

                                                                                                       Залата на LCIF

 

 

 

В момента нашето главно международно начинание е “Зрението преди всичко: членовете на Лайънс Клубовете побеждават слепотата” /Sight First: Lions Conquering Blindness/. Целта на това начинание е цялостното премахване на предотвратимата и обратима слепота по света. Финансирането на проектите “Зрението преди всичко” е осигурено от постъпленията от кампанията “Зрението преди всичко” – тригодишна инициатива по набиране на средства от Международната фондация на Лайънс Клубовете /LCIF/, която завърши на 30.06.1994 г. Доколкото всички локални усилия по предотвратяване на слепотата се разглеждат като част от кампанията “Зрението преди всичко”, официалните проекти, финансирани по тази програма трябва да отговарят на строгите стандарти, установени от LCIF.

 

Международния Борд на Директорите одобри през ноември 1993 като главна международна инициатива, която все още продължава програмата “Lions младежта преодолява всички граници: Да променим утрешния ден днес”/Lions Youth Outreach: Changing Tomorrow Today/. Целта на тази програма е да подпомогне младите хора да развият съществени жизнени и граждански умения, като проява на разум, самодисциплина, готовност за поемане на отговорност, способност да се общува с различни възрастови групи, способност да се разбират с другите, способност да взима критични решения с оглед наркотиците и алкохола, и желание да служи на другите. Тази нова инициатива замести провежданата преди това, която беше и по-ограничена – Програма на Лайънс Клубовете за предпазване от наркотиците.

ЕМБЛЕМАТА
Сегашната лъвска емблема е приета на Конгреса през 1919 г. Днес, членовете на Лайънс по целия свят се разпознават по нея. Тя се състои от златна буква “L” върху пурпурно лилаво /или синьо/ поле. Полето е обградено от златен кръг с два профила на лъвове, гледащи настрани от центъра. Думата “Lions” стои на върха, а думата “International” на долната част. Двата лъва гледат в миналото и бъдещето – и двата изразяват гордост от наследството и увереност в бъдещето. Откакто е регистрирана като търговска марка в много страни тя не трябва никога да бъде използвана без разрешение от Правния отдел на Централното Международно Управление с комерсиални или търговски цели.

МОТО
Официалното мото на асоциацията е просто “Ние служим!”. Какъв по-добър начин да се обясни нашата мисия.

ДЕВИЗ
Нашият девиз е /Liberty, Intelligence, Our nation’s safety/ “Свобода, Интелигентност и Сигурност на нацията”

ИМЕТО
Нашата Асоциация е регистрирана под името “Международна Асоциация на Лайънс Клубове” /МАЛК/. Напълно подходящо е, когато е необходимо да се използва кратката форма “Международни Лайънс Клубове” /МЛК/.

 

Лоби на главната квартира

 

 

 

 

 

 

 

Други основни програми на МЛК са:

  • Запазване на зрението и работа със слепите /Sight Conservation and Work with the Blind/
  • Акция “Чувам и Говоря” и работа с глухите /Hearing and Speech Action and Work with the Deaf/
  • Акции в помощ на околната среда /Environmental Services/
  • Програма младежки клубове /The Leo Club Program/
  • Младежки обмен /Youth Exchange/
  • Международни отношения /International Relations/
Клубовете участват също и в множество граждански, възпитателни, здравни, социални, възстановителни и обществени инициативи. Много от тях също така спонсорират Международни младежки лагери и учредяване на дамски клубове – Lioness Clubs. Литература и разработки по тези и други програми могат да се получат от Отдел Международни дейности и развитие на програми към Главната квартира на движението.