П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ АЛК Дистрикт 130 - България

12 май 2024 (неделя), 09:30 часа, гр. Пазарджик

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

 

П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

                   Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт  Председатели, Лайънс приятели,
                   Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта /Управителния съвет/ да Ви поканя на Годишно Общо събрание – Годишна Конвенция на АЛК Д130-България, свикано на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 и чл. 38 от Устава на Асоциацията, на 12 май 2024 (неделя), 09:30часа, гр. Пазарджик, конферентна зала Хебър на хотел Гранд хотел Хебър , ул. „Есперанто“ 6, Пазарджик, 4400, България, при следния дневен ред:

Първа Сесия – Тържествена

Химн на РБългария
In Memoriam

Приветствие ДУ Цв. Шопова

 

Втора Сесия - Работна

1. Отчет за дейността на КД за периода 01.07.2023 до 30.04.2024 и изпълнение на Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2023-2024

Докладва ДУ Цвети Шопова

2. Финансов отчет за 2023-2024 към 30.04.2024 по изпълнение на Бюджета на АЛК Дистрикт 130-България

Докладва Ковчежник-В.Станчева,  ДУ Цвети Шопова

3. Представяне на кандидатури и избор на нов КД /УС на АЛК Д130 България за 2024-2025, както следва:

                - Представяне кандидатури и избор на Втори Вице Дистрикт Управител. Номиниращ Lions член има до 3 мин.да представи кандидатура и до 3 минути на кандидата за изказване. Време за гласуване – 20 минути.
                - Оповестяване на резултата. Реч на избрания ВВДУ до 3 минути.
                - Представяне и избор на Управителен Съвет/Кабинет на АЛК Дистрикт 130 за 2024-2025  /ДУ-Председател УС, Секретар, Ковчежник, 1ВДУ, 2ВДУ, НПДУ, Отг.секретар/.

Докладва Първи ВД д-р Любомир Димитров

 

Трета Сесия – Добри практики

4. До 3 минути/клуб за представяне на дейност, проект. Материалите – видео или презентация да са изпратени до ПВДУ д-р Любомир Димитров най-късно до 7 май 2024.

5. Други

При липса на кворум , на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час   по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Цвети Шопова
АЛК Д130 България
Дистрикт Управител 2023-2024

Коментари (0)

Вашият коментар :