Комисия по Номинациите 2023-24

Скъпи Лайънс приятели,

 

На основание член 47, Глава VIII от Устава на сдружение Асоциация на Лайънс Клубовете Дистрикт 130 България, приет от ОС на 11.10.2020, назначавам

Комисия по Номинациите

в следния състав:

Председател: Неделина Младенова,  Чартър член на ЛК Стара Загора Августа, Президент 2013-2014, Дистрикт Секретар 2020-2021

Членове:

1. Соня Корназова, Чартър-член на ЛК Габрово, Президент 2013-2014, Зонален председател 2018-2019, Регионален председател 2020-2021

2. Весела Стоянова, Президент 2022-2023, член на ЛК Добрич

Всеки от тримата е редовен член на различен чартиран и финансово изряден Лайънс клуб в Дистрикта. Отговорност на Комисията по Номинации е да събере всички номинации за Втори Вице Дистрикт Управител, Правна комисия, Регионални и Зонални Председатели за мандат 2024-2025  (2-ри ВДУ и Правна комисия се избират от ОС, а РП и ЗП се назначават от ДУ 2024-2025, като съобразява с направените номинации), да прегледа дали квалификацията на всеки номиниран кандидат отговаря на изискванията и да вземе решение за допустимостта на същия не по-късно от 12.04.2024. Комисията по Номинациите оповестява пред Кабинета и Конвенцията/Общото Събрание на Дистрикта имената на всички кандидати, отговарящи на условията.

 

Кандидатурите се оформят писмено от клубовете и се изпращат в срок до 05.04.2024 по имейл до  sonya.kornazova@gmail.com, с копие до nedelina66@abv.bg.
Допълнително ще следват указания за изискванията за позициите и процедурата по номинации.

 

Цвети Шопова

Дистрикт Управител 2023-2024

АЛК Д130 България

 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :