Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

КК Златни Пясъци, събота 16.09.2023 г., 17:00 часа

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ


П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

            Уважаеми паст-Дистрикт управители, Членове на Кабинета на Дистрикта, Клубни президенити и представители, Председатели на Региони, Председатели на Зони,

            Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта / Управителния съвет да Ви поканя на Общо събрание на АЛК Д130-България, свикано на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на Асоциацията, на

16 септември 2023 г. (събота), 17.00 ч.,комплекс „Златни пясъци”, конферентна зала на Парк хотел „Голдън бийч”

при следния дневен ред:

  1. Приемане на финансов отчет и отчет за дейността на 2022-2023 Лайънс година и освобождаване на отговорност на КД за 2022-2023 Лайънс година

Докладва НПДУ Дорина Дечева

  1. Изслушване и приемане на Доклад на Контролния съвет

Докладва Председател на КС Румен Петков

  1. Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2023-2024.Представяне на Зонални и Регионални председатели, Комисии, Дистрикт координатори.

Докладва: ДУ Цвети Шопова

  1. Обсъждане и приемане на бюджет на АЛК Дистрикт 130 България за 2023-2024 Лайънс година.Текущо финансово състояние към 12.09.2023 г.

Докладва: Ковчежник Валя Станчева, ДУ Цв. Шопова

  1. Одобрение на кандидатурата на 1-ви ВДУ д-р Любомир Димитров за позицията на ДУ през 2024-2025г.

  1. Други


        При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно от 18.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Цвети Шопова
АЛК на Дистрикт 130 България
Дистрикт Управител 2023-2024

Коментари (0)

Вашият коментар :