Тренинг за Зонални и Регионални Лайънс лидери

 

В хотел Мак, Габрово на 21 и 22 октомври 2023 се проведе обучение - тренинг за председателите на Зони и Региони в Асоциацията на Лайънс Клубовете Дистрикт 130 България.


Обучението се организира ежегодно и има за цел да запознае Зоналните и Регионални председатели, назначени през текущата Лайънс година, с тяхната роля и отговорности, да се подготвят да анализират състоянието на Лайънс клубовете и да ги насочват и подкрепят при затруднения.

В семинара взеха участие и членовете на Екипа за Действие (GAT - Global Action Team Дистрикт Координаторите по лидерство А. Кънева, дейности Светлана Панайотова и разширение Елис Ферад) начело с Дистрикт управител Цвети Шопова, която в екип с координатора на обучението ПДУ Анелия Кънева представиха темите от програмата.
Акцент бе поставянето на SMART цели за всяка Зона и изготвянето на планове за действие по постигане целите на Дистрикта за ръст на членството, активни дейности и отчитането им, както и подготовката на Лайънс и Лео лидери през настоящата 2023-2024 Лайънс година.

Всички материали от тренинга - презентации, помагала и допълнителна информация са тук:

 https://lions.bg/files/5474 

 

 

 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :