Кампания ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ

Профилактимни прегледи на очи стартира в пловдивските детски градини

Мащабна акция за профилактични прегледи на очи стартира в  пловдивските детски градини. Кампанията е под надслов „Весели очички“ и се организира от Лайънс клубовете „Пловдив“, „Филипополис“ и „Евридика“, съвместно с Центъра за рехабилитация на слепи.

Инициативата започна през месец януари в район „Западен“, сега продължава в районите "Централен" и "Тракия ". През месец април прегледите продължават в районите "Южен",  "Северен" и "Източен".

До настоящия момент са  прегледани очите на близо 1200 деца. Прегледите се извършват след писмено съгласие на родителите. На около 30 %  от прегледаните деца са препоръчани консултации с офталмолог.

Изследванията се извършват с последно поколение портативен авторефрактометър Mobile Vision Screener PlusopiX S12c. Апаратът бе закупен от трите Лайънс клуба, а средствата за него бяха събрани от благотворителните ни градски балове.  Уредът е дарен на Центъра за рехабилитация на слепи. Камерата наподобява фотоапарат, с която, чрез звук, за кратко време се привлича вниманието на детето и се улавят двете очи в бял правоъгълник. Изследването се извършва автоматично. Така се проверява рефлексът на роговицата, извършва се изследване за далекогледство и късогледство и се сравняват размерите на зеницата на двете очи.

Често децата много успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно, като недостиг на внимание, свръхактивност, неспособност за учене, твърдят специалистите. Откритите навреме отклонения или заболявания на очите, могат да бъдат корегирани навреме.

Грижата за здравето на очите е важна и поради факта, че новите технологии сериозно навлизат във всекидневието на децата и задължение на възрастните е да ръководят и контролираме доброто им психическо и физическо състояние.

Коментари (0)

Вашият коментар :