Покана за ОС на АЛК Дистрик 130 - България

Несебър, 09.09.2018 г. - 9,00 h.

ПОКАНА
за Общо събрание

09 септември 2018 г. гр.Несебър

Свиква се Общо събрание на АЛК Дистрикт 130 – България в гр.Несебър , хотел „Сол Несебър резорт“ ул „Аурелия булевард“ № 7 А от 9,00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на програма за развитие на Дистрикт 130-България през 2018-2019 лайънс година.
Докладва: Дистрикт Управител Веселин Георгиев

2.Промени в Кабинета на Дистрикт Управителя и представяне на членовете на Кабинета , Регионални и Зонални Председатели
Докладва: Дистрикт Управител Веселин Георгиев


3. Приемане на финансов отчет за дейността на АЛК Дистрикт 130 – България за 2017-2018 година и освобождаване от отговорност на КДУ 2017-2018 год. Становище на Контролния съвет.
Докладва: непосредствен ПДУ Васил Клявков , Председател на КС Румен Петков


4. Обсъждане и приемане на бюджета на АЛК Дистрикт 130 – България за 2018-2019 година.
Докладва: Дистрикт Ковчежник Николай Ценков


5. Добри практики в клубовете членове на АЛК Дистрикт 130 – България.

6. Избор на нови ръководства на Фондация“ Лайънс куест“ и Фондация „АЛК“ и освобождаване от отговорност на старите ръководства.


7. Обсъждане на Споразумение за партньорство между АЛК Дистрикт 130 – България и Условна зона /75887/-България.
Докладва: Първи вице- Дистрикт Управител Иван Байков


8. Разни


Всички документи необходими за събранието, може да откриете в закритата част на сайта в директория : ДОКУМЕНТИ 2018-2019 / ОС НЕСЕБЪР 09.09.2018


ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА на RLLI 2018 - НЕСЕБЪР

Коментари (0)

Вашият коментар :