ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ

гр. Поморие, 23.02.2019 г.

До Делегатите
на Общото събрание
на АЛК „Дистрикт 130- България“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми приятели ,
от името на КДУ Ви каня на Общо събрание свикано на основание чл.11 ал.7 от Устава на Асоциацията. Събранието ще се проведе на 23 февруари 2019 година /събота/ от 9.30 часа в хотел „Сейнт Джордж“ гр.Поморие при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

За Общо събрание на 23 февруари 2019 г.

1. Отчет за работата за дейността на АЛК „Дистрикт 130- България“ за първо полугодие на Лайънс година 2018-2019 .
Докладва: Веселин Георгиев – Дистрикт Управител

2. Финансов отчет на АЛК „Дистрикт 130- България“ до 31.12.2018 година.
Докладва: Веселин Георгиев – Дистрикт Управител, Николай Ценков - ковчежник

3. Промяна на длъжността Секретар в КДУ.
Докладва: Веселин Георгиев – Дистрикт Управител

 4. Избор на нов Управителен съвет на фондация „Лайънс куест“ и освобождаване от отговорност на стария УС.
Докладва: Веселин Георгиев – Дистрикт Управител

5. Избор на нов Управителен съвет на фондация „АЛК“ и освобождаване от отговорност на стария УС.
Докладва: Веселин Георгиев – Дистрикт Управител

6. Информация за промените в сайта „Lions.bg“
Докладва: Владислав Симчев

7. Добри практики на клубовете в АЛК „Дистрикт 130- България“.

8.Други.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място , при същия дневен ред.

ДУ 2018-2019 Веселин Георгиев
 

Условия за настаняване

Коментари (0)

Вашият коментар :