Национална конвенция на Дистрикт 130 – България

До делегатите на ОС на АЛК - Покана за Общо събрание

До Делегатите на Общото събрание
на АЛК „Дистрикт 130-България“

ПОКАНА
за Общо събрание
на 19 май 2019 г. , с. Арбанаси

         В съответствие с чл.11 т.7 от Устава се свиква Общо събрание на АЛК „Дистрикт 130 – България“ , което ще се проведе на 19 май 2019 год.в заседателната зала на Хотел “Севастократор“ с. Арбанаси , община Велико Търново от 9,30 часа при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
за Общо събрание - 19 май 2019 г.
Хотел „Севастократор“ с. Арбанаси

 1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на АЛК Дистрикт 130-България през 2018-2019 лайънс година.
  Докладва: Дистрикт Управител Веселин Георгиев

 1. Представяне на кандидатури за Втори вице дистрикт управител за 2019 – 2020 лайънс година и провеждане на избор.
  Докладва: Дистрикт Управител Веселин Георгиев

 1. Представяне на кандидатури за членове на Кабинета на Дистрикт Управителя за 2019-2020 лайънс година.
  Докладва: Първи вице Дистрикт Управител Иван Байков

 1. Избор на Управителен съвет на АЛК „Дистрикт 130 – България“ за 2019-2020 лайънс година / Кабинет на Дистрикт Управителя/ и промяна на чл.3 от Устава на АЛК, относно седалището и адреса на управление на Асоциацията.

 1. Добри практики в клубовете членове на АЛК Дистрикт 130 – България.

 1. Награждаване на Клубове и членове на Асоциацията за добра работа през 2018-2019 лайънс година.

 1. Други.

             При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час след насрочения на същото място и по същия Дневен ред.

Дистрикт Управител 2018 – 2019 г.
Веселин Георгиев

Коментари (0)

Вашият коментар :