Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

гр. Несебър , СОЛ Несебър Ризорт, 08.09.2019 г. 9.00 часа

До делегатите на ОС
на АЛК Дистрикт 130 - България

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


           Скъпи приятели,
          КДУ на АЛК Дистрикт 130 България свиква Общо събрание на основание чл.11 ал.7 от Устава на Асоциацията. Събранитето ще се проведе в гр. Несебър, Сол Несебър Ризорт, зала „Нептун“ на 08.09.2019 г. от 9.00 часа при следният дневен ред :

1. Приемане на финансов отчет за дейността на АЛК Дистрикт 130 България за 2018-2019 година и освобождаване от отговорност на КДУ за 2018-2019 Лайънс година

Докладва : Непосредствен ПДУ Веселин Георгиев

2. Гласуване на състава на КДУ 2019-2020 /Това е необходимо за вписване на ДУ за 2019-2020 г. в Търговския регистър/

Докладва : ДУ Иван Байков

3. Приемане на програма за развитие на АЛК Дистрикт 130 България през 2019-2020 Лайънс година.

Докладва : ДУ Иван Байков

4. Обсъждане и приемане на бюджета на АЛК Дистрикт 130 България за 2019-2020 Лайънс година.

Докладва : Ковчежник Валентина Станчева

5. Обсъждане и гласуване на финансова подкрепа за Фондацията на LCI от клубовете на АЛК Дистрикт 130 България.

Докладва : ДУ Иван Байков

6. Обсъждане и гласуване на изменения и допълнения в Устава на АЛК Дистрикт 130 България.

Докладва : ДУ Иван Байков

7. Обсъждане и гласуване на Заявление на ЛК „Св. София“ за приемане на клуба в АЛК Дистрикт 130 България.

Докладва : Първи ВДУ Анелия Кънева

8. Разни

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място , при същия дневен ред.

 

ДУ Иван Байков

Коментари (0)

Вашият коментар :