Обучение на Зонални и Регионални Председатели

10.2019 г. - Пловдив

Председателите на осемте зони, обединяващи Лайънс клубовете в АЛК Дистрикт 130 България и председателите на Регион Север и Юг в средата на октомври взеха участие в организираното от Кабинета на Дистрикт Управителя Иван Байков 2019-2020 обучение в Пловдив.

В първия ден участниците научиха за приоритетите и очакванията на Дистрикт Управителя Иван Байков за настоящата Лайънс година, както и повече подробности за тяхната роля и отговорности като посредници между клубовете и ръководството на Дистрикта. Заедно с координатора по лидерство (GLT) ПДУ Пламен Чингаров и ПВДУ Анелия Кънева председателите на зони и региони се запознаха с наличните онлайн ресурси в помощ на работата им с клубовете и как да улесняват комуникацията между нивата в Дистрикта. Интересна беше и практическата част - достъп до онлайн платформата MyLIon, която предоставя възможности за справки, информация и споделяне на дейностите на клубовете. 

Коментари (0)

Вашият коментар :