П О К А Н А за разширено заседание на КДУ

09 февруари 2020 г. в гр. Стара Загора, 11 часа!

До членовете на КДУ
До GLT,GMT, GST лидерите
До Председателите на региони
До Председателите на зони
До ПДУ (членове в редовен статус)

П О К А Н А
за разширено заседание на КДУ
на 09 февруари 2020 г. в гр. Стара Загора

       В съответствие с чл.15, ал.(2) и ал.(3) от Устава на АЛК „Дистрикт 130 – България“, свиквам разширено заседание на КДУ, което ще се проведе на 09.02.2020 г. в заседателната зала на хотел СИТИ, гр. Стара Загора от 11:00 ч. 
при следния дневен ред:

1. Представяне и гласуване на кандидатурата на 1-ви ВДУ Анелия Кънева за Дистрикт Управител на Дистрикт 130-България за мандат 2020–2021 г.;
Докладва ДУ Иван Байков.

2. Приемане на Дневен ред за Общо събрание на АЛК „Дистрикт 130– България“, което да се проведе на 14–15 март 2020 г. в Еко хотел „Здравец“, Парк Родопи, местност Здравец, обл. Пловдив;
Докладва ДУ Иван Байков.

3. Информация за хода на кампанията за младежки обмен лято 2020 г.;
Докладва Председателя на комисията по младежки обмен Зина Гочева.

4. Обсъждане състоянието на ЛЕО клубовете в Дистрикт 130-България;
Докладва 1-ви ВДУ Анелия Кънева.

5. Обсъждане подготовката на годишната Конвенция на Дистрикт 130-България, която ще се проведе на 16–17 май 2020 г. в гр.Варна;
Докладва ДУ Иван Байков.

6. Обсъждане състоянието на членския състав на клубовете към 01.02.2020 г.;
Докладва ДУ Иван Байков.

7. Обсъждане на кампанията за дарения към LCIF;
Докладва Дистрикт Ковчежник Валентина Станчева.

8. Информация за хода на кампанията за отчитане на членския внос 2019 – 2020 г., второ полугодие;
Докладва Дистрикт Ковчежник - Валентина Станчева.

9. Други.

Иван Байков
Дистрикт Управител 2019 – 2020 г.

Коментари (0)

Вашият коментар :