Покана от ЛК Видин

До Президентите и членовете на клубове от Дистрикт 130

Чрез Г-жа А. Кънева, Дистрикт Гуверньор на Дистрикт 130 България 2020-2021, до Президентите и членовете на клубовете от Дистикт 130!

Уважаема г-жо Кънева, скъпи приятели, Към Вас се обръща д-р Иво Илиев, Президент на ЛК Видин за мандат 2019-2020г.

Приятели, През тази много трудна Лайънс година ЛК Видин има шанса да спечели грант от LCIF за проекта "България срещу диабета"! Това е един успех за лайънс движението в България! Видно от името, проектът е ориентиран към цялата Лайънс общност в България! На 04.07.2020г. ЛК Видин има своеобразен празничен ден, на финала на който ще презентираме пред всички проекта! Изпращам Ви покана, в която е представен нашия празничен ден. Чрез нея Ви каня на събитието! Потвърждения правете на упоменатите телефони, а резервациите на хотели са личен ангажимент. Ще Ви очакваме! Ние служим!

 

Коментари (0)

Вашият коментар :