Тренинг за зонални и регионални председатели

На 24 и 25 октомври в Панагюрище се проведе работна среща-обучение на председателите на зони и региони в Lions Дистрикт 130 България. За ролята и отговорностите им като посредници в комуникацията с клубовете, техни съветници и като част от GAT екипа говори ДУ Анелия Кънева, а ПДУ Момчил Корназов подготви участниците как се задават SMART цели и план за действие за изпълнението им.

Как да решаваме проблеми с 5-те “Защо” научиха участниците от 2-ри ВДУ Дорина Дечева и вече знаят как да правят анализ и оценка на клубовете в Зоните си благодарение на сесията на GLT Координатора ПДУ Пламен Чингаров, който беше и модератор на тренинга. Участниците се запознаха с наличните за тях ресурси и обсъдиха общи предизвикателства и възможности.

Ученето е непрекъснат процес и членството в Lions дава много възможности за личностно израстване и развитие на лидери.

Благодарности за домакинството на Лайънс приятелите от Панагюрище!

Успех на всички от Екипа за действие  на Лайънс Дистрикт 130 България (GAT) в постигането на общите ни цели през трудната, но и предлагаща нови възможности 2020-21 Лайънс година!

Материалите от обучението са налични тук.

 

Коментари (0)

Вашият коментар :