Етичен Кодекс на Lions Clubs International

ДА ПОКАЗВАМ вярата си в това, което правя, като постоянствам, за да заслужа доброто си име чрез качествена служба.

ДА СЕ СТРЕМЯ към успеха и да изисквам честно възнаграждение според труда си, но да не губя собственото си достойнство като извличам полза по нечестен начин или с недостойно поведение.

ДА ПОМНЯ, че мога да развивам бизнеса си без да унищожавам изграденото от други; да бъда лоялен към клиентите си и честен пред себе си.

ВИНАГИ, щом възникне съмнение спрямо правото или морала на моето отношение или поведение към други, да отсъждам в тяхна полза.

ДА СЧИТАМ приятелството за цел, а не за средство. Да вярвам, че истинското приятелство не се основава на взаимните услуги, то не изисква нищо, но приема услугите в духа, в който са дадени.

ВИНАГИ да помня задълженията си като гражданин към своя народ, държава и общност и да им бъда неизменно верен с думи и дела. Да им отделям време, труд и средства без да очаквам заплащане.

ДА ПОМАГАМ на другите като съчувствам на изпадналите в беда, подкрепям слабите и подпомагам материално нуждаещите се.

ДА БЪДА ВНИМАТЕЛЕН с критиките и да бъда щедър с похвалите; да не руша, а да строя.

 

 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :