Добри практики за връзки с обществеността и медиите на Lions клубове

Препоръки за популяризиране и медийно отразяване на Lions клубни инициативи, дейности и събития

Работата с медии е важна и необходима част от добрите практики за комуникация.

Редовното и пълноценно информиране на общността за дейността, как и с какви средства Вашият клуб например,  е изградил парк, провел е скрининг на зрение или е събирал оптични очила за вторична употреба, ще помогнат да се насърчи подкрепата на общността.

Връзките с обществеността могат дори да подкрепят усилията за членство във Вашия клуб.  Хората от Вашата общност биха се радвали да принадлежат към нашата успешна и надеждна организация.

Промотирайки активно своя клуб и неговите полезни дейности, Вие ще проектирате положителен имидж в общността си и ще покажете, че Вашият клуб е желано и добро място за срещи, работа за хората и среда за личностно развитие.

Връзките с обществеността включват всички форми на комуникация - писмена, вербална и невербална.

Изключително важно е всеки Лайънс член да носи на ревера на сакото или друго облекло официалните Lions значки, както и характерните за Лайънс отличителни знаци, елеци, шалчета, шапки и др.

Полезни съвети за успешна комуникация и връзки с обществеността и медиите ще намерите 

в прикачения тук файл "Препоръки ПР практики".

 

Ръководството на LCI за Клубните отговорници за връзки с обществеността вижте тук: https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson

 

Пълното ръководство с актуалните стандартни визуални и вербални елементи на Lions Clubs International и LCIF – вкл. ключови послания, лога, шрифтове, идеи за дизайн ще намерите тук

 

Съблюдавайте етичните стандарти при отразяване на дейности и истории с деца!

 

Lions Press Center съдържа актуална информация от LCI - медия-кит с лога, биографии, факти, снимки и прес-материали.

Marketing Communications Guide - помагало от LCI 

Коментари (0)

Вашият коментар :