Комисия по Номинациите 2020-2021 е назначена

Скъпи Лайънс приятели,

 

На основание член 47, Глава VIII от Устава на сдружение Асоциация на Лайънс Клубовете Дистрикт 130 България, приет от ОС на 11.10.2020, назначавам

Комисия по Номинациите

в следния състав:

Председател: Момчил Корназов,  Паст-Дистрикт Управител 2016-2017, член на ЛК Габрово

Членове:

1. Нели Адамова, Чартър-президент, Зонален председател 2014-15, Ковчежник на Кабинета 2015-2016, член на ЛК Свиленград Свилена

2. Елена Атанасова, Паст-президент 2016-17, Секретар 2012-16 и 2018-21, член на ЛК Бургас Виа-Понтика

Всеки от тримата е редовен член на различен чартиран и финансово изряден Лайънс клуб в Дистрикта. Отговорност на Комисията по Номинации е да събере всички номинации за Втори Вице Дистрикт Управител, Контролен Съвет, Регионални и Зонални Председатели за мандат 2021-2022  (2-ри ВДУ и КС се избират от ОС, а Р и ЗП се назначават от ДУ 2021-22, като съобразява с направените номинации), да прегледа дали квалификацията на всеки номиниран кандидат отговаря на изискванията и да вземе решение за допустимостта на същия не по-късно от 30.04.2021. Комисията по Номинациите оповестява пред Кабинета и Конвенцията/Общото Събрание на Дистрикта имената на всички кандидати, отговарящи на условията.

Кандидатурите се оформят писмено от клубовете и се изпращат в срок до 15.04.2021 по имейл до n.adamova@abv.bg, с копие до nedelina66@abv.bg.
Допълнително ще следват указания за изискванията за позициите и процедурата по номинации.

 

 

Анелия Кънева

ДУ АЛК Д130 България 2020-2021

Коментари (0)

Вашият коментар :