Вести от Комисията по Номинации

Назначената на 4.03.2021 г. от Дистрикт управителя А. Кънева Комисия по Номинации, в състав: 

Председател: Момчил Корназов,  Паст-Дистрикт Управител 2016-2017, член на ЛК Габрово и

Членове:

1. Нели Адамова, Чартър-президент, Зонален председател 2014-15, Ковчежник на Кабинета 2015-2016, член на ЛК Свиленград Свилена

2. Елена Атанасова, Паст-президент 2016-17, Секретар 2012-16 и 2018-21, член на ЛК Бургас Виа-Понтика

 

е получила и прегледала номинациите за Втори Вице-Дистрикт Управител за 2021-22 Лайънс година, за Зонални и Регионални председатели 2021-22 и за Контролен съвет 2021-2024 и тук ще намерите Протокола на Комисията, с който е запознат Кабинета на АЛК Д130 България и Лайънс клубовете чрез своите Президенти и Секретари.


Вижте кратко представяне на тримата кандидати за Втори Вице-ДУ за 2021-22, които отговарят на изискванията и са подкрепени от своите клубове.

 

Предстоящото Годишно Общо Събрание на АЛК Д130 ще се проведе на 30 май ОНЛАЙН в Zoom, отворено за всички желаещи Лайънс и Лео и скоро ще бъде публикувана поканата заедно с материалите.

Гласуването за Втори ВДУ съгласно Устава ще бъде АНОНИМНО и ще се проведе чрез онлайн платформата https://www.opavote.com/ , като в деня на ОС - 30 май, предварително определените ДЕЛЕГАТИ с право на глас ще получат имейл с линк за гласуване. 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :