ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

30 май 2021

 ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛК Дистрикт 130 България

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

         Управителният съвет /КД/ на сдружение АЛК Дистрикт 130 – България на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на сдружението свиква годишно общо събрание на сдружение АЛК “ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ", което ще се проведе на 30.05.2020г. от 10,00ч. на адрес гр.Стара Загора ул.”Захари Княжески” №73 ап.1, при следния дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на КД/УС за периода 1.07.2020 до 30.04.2021 и изпълнение на Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2020-2021 Докладват ДУ, GAT координатори

 2. Финансов отчет за 2020-2021 към 30.04.2021 по изпълнение на Бюджета на АЛК Д 130Докладва Ковчежник, ДУ

 3. Приемане на ГФО за 2020 календарна година съгласно Закона за Счетоводството и ЗЮЛНЦ /за публикуване в Търговския регистър/  Докладва Ковчежник

 4. Представяне на кандидатури и избор на нов Кабинет /УС на АЛК Д130 България за 2021-2022, както следва: 
  Представяне кандидатури и избор на Втори Вице Дистрикт Управител за 2021-22.
  Представяне и избор на Управителен Съвет/Кабинет на АЛК Дистрикт 130 за 2021-2022  Докладва       Първи ВДУ Владислав Симчев. 
  Представяне кандидатури и избор на Контролен Съвет на АЛК Дистрикт 130 за 2021-2024 г. Докладват: Председател Номинационна Комисия, Председател Комисия по Избора;

 5. Разни

 

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

УС /КД/ на АЛК Дистрикт 130 – България
Анелия Кънева – Дистрикт Управител 2020 – 2021г.


 


 


 


 


 


 


 


 

  

Коментари (0)

Вашият коментар :