Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

к.к. Шкорпиловци, 06.09.2021 (понеделник), 09.00 часа

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

             Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт Председатели, Лайънс лидери,
Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта (Управителния съвет) да Ви поканя на Общо събрание на АЛК Д130-България, свикано на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на Асоциацията, на

06 септември 2021 (понеделник), 09:00 часа, к.к. Шкорпиловци,
конферентна зала на Лонг Бийч Ризорт при следния дневен ред:

 1. Приемане на финансов отчет и отчет за дейността за 2020-2021 Лайънс година и освобождаване от отговорност на КДУ за 2020-21 Лайънс година. 
  Докладва НПДУ Анелия Кънева
 1. Изслушване и приемане Доклад на Контролния Съвет. 
  Докладва Председател на КС Румен Петков
 1. Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2021-2022 с Лайънс календар. Представяне Зонални и Регионални председатели, Комисии, New Voices координатори.
  Докладва ДУ Владислав Симчев
 1. Обсъждане и приемане на бюджет на АЛК Дистрикт 130-България за 2021-22 Лайънс година. Текущо финансово състояние към 30.09.2020
  Докладва: Ковчежник В. Станчева, ДУ Владислав Симчев
   
 2. Представяне кандидатури и избор на Контролен Съвет на АЛК Дистрикт 130 за 2021-2024 г.
  Докладват: Председател Номинационна Комисия, Председател Комисия по Избора;
   
 3. Други

При липса на кворум , на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

Владислав Симчев
АЛК Д130 България
Дистрикт Управител 2021-22

Коментари (0)

Вашият коментар :