Международен Lions детски конкурс за рисунка "Плакат на Мира"

Темата за 2021/2022 г. - We Are All Connected

КОНКУРСЪТ:
Асоциацията на Лайънс клубовете Дистрикт 130-България обявява старта на Международния Лайънс детски конкурс „Плакат на Мира” 2021-22 в България и набирането на предложения - тематични рисунки на деца от 11 до 13 години до 5 ноември 2021 г. Lions Clubs International организира за 34-та поредна година превърналия се в традиция международен конкурс за детски рисунки „Плакат на Мира”. Годишно в него участват около 600 000 деца на възраст от 11 до 13 години от над 80 страни, вкл. и от България. Лайънс клубовете спонсорират и организират конкурса в своите населени места – училища, школи и др. и излъчват финалисти за националния кръг на конкурса, чиито творби изпращат до Дистрикт управителя на АЛК Д130 - България.

ТЕМАТА ЗА 2021-2022 г.:
„Всички сме свързани” (We Are All Connected). Докато преодоляваме новите предизвикателства, породени от безпрецедентна глобална пандемия, ние се радваме и ценим нещата, които ни поддържат свързани - един с друг, с нашите общности, всички заедно по света. Тази година каним младите хора да си представят, изследват и визуално изразят тези връзки.

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие имат деца, които са на 11, 12 или 13-годишна възраст към 05.11.2021 г. Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2021-22 г. „Всички сме свързани” (We Are All Connected)

Авторът надписва творбата си на гърба със следната точна информация:

 - Три имена на участника, навършени години и дата на раждане
 - Постоянен адрес и в кое училище и клас учи участника
 - Три имена на родител/настойник и телефон за връзка с участника и/или родителя
 - Имейл за връзка с участника и/или родителя

Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения! Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.
Всяка творба трябва да бъде с размер А2 - 420 мм / 594 мм, ориентация - вертикална / portrait / портрет.
Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!

До конкурса не се допускат триизмерни творби, както и апликации или инсталации. Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи или инициали се допускат само на гърба на творбата. Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да се изпратят в плик или да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите! Творби, направени с тебешир, графит или пастел трябва да бъдат запечатани с фиксиращ спрей. По този начин ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му (като руло) до централата на Lions Clubs International в САЩ. 

За децата със зрителни увреждания, които участват с „Есе на мира‟, изискванията са eсето по посочената тема – „„Всички сме свързани” (We Are All Connected), да бъде не по-дълго от 500 думи, да е написано на английски език, с черен химикал от двете страни на листа, както и да не е било публикувано досега.

Участници, неспазили срока за представяне на творбите, се дисквалифицират. LCI става собственик на получените рисунки/есета, достигнали до международно участие. Участниците дават съгласие LCI да ползва техните имена и снимки за промоционални цели. Победителят в международния конкурс и двама члена на семейството му и президента или член на клуба-спонсор ще участват в специалната церемония по награждаване в Деня на Lions в ООН. Победителят губи право да участва в бъдещи конкурси „Плакат на Мира“, спонсорирани от LCI. Участниците приемат тези правила и решенията на журито и LCI. LCI може да отмени конкурса без предупреждение по всяко време.

КРИТЕРИИ:
Oригиналност, художествени достойнства и изразяване на темата. Плакатите преминават през няколко нива: местно/градско, национално и международно. На международното ниво съдии от средите на изкуството, активисти за мир, младежки организации, образование и медии избират един носител на голямата награда и 23 поощрителни награди.

НАГРАДИ:
Дистрикт Управителят на АЛК Дистрикт 130 – България ще връчи следните награди на победителите от националния конкурс:
Голяма награда – 300 лв.
I награда – 250 лв.
II награда – 200 лв.
III награда – 150 лв.
Първите 12 класирани рисунки ще бъдат популяризирани на националните Лайънс инициативи и ще участват в специален луксозен многолистен календар за 2022 г., който ще бъде издаден от АЛК Дистрикт 130 - България през декември 2021 г.. Отличената с Голяма награда творба ще представлява страната в международното състезание. Победителят в международния конкурс ще пътува и участва в Деня на Lions в Организацията на Обединените нации (20 март, New York, USA) за церемония по награждаване, на която ще получи гравиран плакет и парична награда 5 000 $. Останалите 23-ма победители от международното състезание ще получат парична награда в размер на 500 $ и сертификат. Творбите на финалистите ще бъдат изложени на обществени места през цялата година.

КОНКУРСНИ СРОКОВЕ:
До 5 ноември 2021 г. – Лайънс клубовете трябва да излъчат победител/и на местно/градско ниво и отличените творби (за до 5 проведени конкурса на градско ниво) да изпратят на Дистрикт Управителя на адрес : гр. Русе 7000, ул. Борисова 12, ет.1. Творби, доставени след 05.11.2021 няма да бъдат оценявани.
06-16 ноември 2021 г. – Национална конкурсна комисия в състав :
Стефан Георгиев - ЛК Варна - председател на комисията
инж. диз. Калоян Стоянов - ЛК Русе Север
Тити Терзиян - GST кординатор, ЛК Русе Сексагинта Приста
Емилия Сиракова - ЛК Варна
Владислав Симчев - Дистрикт управител, Лк Русе Север

оценява творбите и определя творбата, която ще продължи участие на международно ниво, както и останалите победители.
До 01 декември 2021 г. – Дистрикт Управителят на Дистрикт 130 - България изпраща отличената с Голямата награда творба за участие в международния конкурс в централата на LCI в САЩ.
02-20 декември 2021 г. - Дистрикт управителят или назначен от него представител връчва наградите на победителите от националния конкурс.
01 февруари 2022 г. – От Централата на LCI обявяват победителя в международния конкурс. Президентът на клуба, споносорирал Международния победител, ще бъде също уведомен.

КДУ и Дистрикт комисия „Плакат на мира‟ желаят успех на всички участници и изказват благодарност на всички Лайънс членове и приятели на конкурса, които с популяризирането и подкрепата му работят в полза на мира и насърчават творчеството у децата.

Владислав Симчев
Дистрикт Управител 2021-22 АЛК Дистрикт 130 – България
Lions Clubs International

 

Коментари (0)

Вашият коментар :