Правила за Lions Европейски Музикален Конкурс Tomas Kuti 2022

Човешкият глас ще бъде инструмент на 30-ия конкурс на ЕФ 2022 Загреб

27-29 октомври 2022, Европа Форум Загреб: ЧОВЕШКИ ГЛАС

Млади музиканти, родени през 1996 или по-късно, могат да участват в Lions Европейски Музикален Конкурс. Свържете се с Lions организацията във Вашата страна, за да получите информация и се регистрирате за участие. Като първа стъпка, вероятно ще участвата в регионален или национален конкурс през пролетта на 2022.

С цел насърчаване и подкрепа на талантливи млади музиканти, ежегодно по повод на всеки Lions Европа Форум се връчва награда за Музика, като инструментът ежегодно се променя. По време на Европа Форум 2022 в Загреб ще се организира конкурс за определяне на победителя за годишната награда. Заради избора на ЧОВЕШКИЯ ГЛАС за инструмент на конкурса, по изключение няма да има задължително изпълнение и всеки кандидат трябва да си избере допълнителното изпълнение, което ще представи освен двете изпълнения по избор от задължителния репертоарен списък. Ще бъде приветстван избора на творби/песни от националните певчески традиции на страната, от която идва участника.

Участници:

 1. Участниците да са на възраст до 25 години към 1 януари на съответната година на провеждане на конкурса. Това означава Участниците да навършват 26 години в годината на конкурса или по-късно. [2]
 2. Участниците да са били жители на страната-член в Европа Форум поне 5 години преди 1 януари на годината на конкурса.
 3. „ Членове” са страни/държави съгласно дефиницията в Раздел III – Rules of Procedures of the Europa Forum.
 4. Победител от кой да е предходен конкурс не може да участва повторно в следващ конкурс.
 5. Всеки член на Европа Форум може да номинира само един участник за конкурса.
 6. Регистрацията на участниците трябва да се извърши при Председателя на Комитета до 30 юни в годината на конкурса.
 7. Всички разноски на участника в конкурса ще бъдат за сметка на страната-член.

Конкурс:

 1. Всеки участник ще трябва да изпълни:
  – Задължително изпълнение с продължителност около 10 минути
  (на ЕФ 2022 Загреб се заменя с 1 изпълнение по избор на певеца)
  – Две изпълнения по собствен избор от предложен репертоарен списък.
 2. Наградите са на обща стойност EUR 10 000:
  – 1-ва награда: 5 000 EUR
  – 2-ра награда: 3 000 EUR
  – 3-та награда: 2 000 EUR 
                                                                                                                                                            Допълнителна награда на публиката в размер на 1000 EUR ще бъде осигурена от Lions Дистрикт Швейцария. Специална награда на Журито е предвидена за останалите от шестте най-добри, които не са получили награда – те ще получат диплома и допълнително 300 EUR, дарени от Lions Дама от Швейцария.

Задължения на Страната - Домакин:

Страната-домакин на Европа Форум, където се провежда конкурса /Хърватска за 2022/, ще отговаря за:

 1. Избор на инструмент, задължително изпълнение и примерен репертоарен списък на съпоставими по времетраене и сложност изпълнения, които да се приложат на конкурса през настоящата година. Избраният инструмент да не е бил сред представените на предходните 2 конкурса.
 2. Оповестяване на инструмента най-късно по време на Европа Форум две години преди конкурса.
 3. Обявяване на задължителното изпълнение и репертоарния списък в писмо до Председателя на Комитета най-късно до 28 февруари на годината, предхождаща конкурса.
 4. Приемане на заявления от страни – членове за намерението им да регистрират участник. Заявленията да се подадат до 30 юни в годината на конкурса.
 5. Определяне на жури (3 съдии и един резервен) съвместно с председателя на комитета, в който участват професионални музиканти и учители по музика, които да не са свързани с участниците. Съдиите не може да са членове на Lions. Поради международния характер на конкурса един от съдиите трябва да не е от страната-домакин.
 6. Осигуряване на удобства за провеждане на конкурса, вкл. зали за репетиции за участниците и пианисти.
 7. Осигуряване на възможност и време в рамките на Заключителната сесия на Европа Форум за представяне на изпълнение, поне на победителя. Победителите на конкурса ще бъдат представени на Заключителната сесия на Форума.
 8. Осигуряване на всички разходи във връзка с горните пунктове, вкл. паричните награди на стойност EUR 10000. Страната-домакин може да търси спонсори за осигуряване на нужните финансови ресурси.

Представители на Страни-участници

 1. Всеки член на Европа Форум трябва да определи свой представител (Country Representative) за Европейския Lions Музикален Конкурс Thomas Kuti за срок от три години. Възможни са промени в назначенията. Представителите на Страните трябва да имат музикални познания и с организационен опит.
 2. Представителят на Страната отговаря за оповестяването на кандидата на страната-член или Дистрикта за участие в Музикалния Конкурс на ЕВропа Форум към Председателя на Комитета най-късно до 30 юни в годината на конкурса.
 3. Представителят на Страната трябва да придружава кандидата и да се грижи за него/нея по време на Форума.
 4. По време на Европа Форум ще се проведе конференция на представителите на страните – участници в Музикалния конкурс. Представителят на Страната участва в нея и има право на глас.
 5. Тази конференция ще избере Председател на Европейския Lions Музикален Конкурс Thomas Kuti за три години, измежду Представителите на Страните. Преизбирането е допустимо.

Комитет:

 1. Комитетът ще отговаря за цялостното провеждане на конкурса, както и за одобрението на предложения на страната-домакин, включително за допълнения и/или промени на настоящите правила. Във времето между Европа Форумите комитетът ще ръководи административните дейности на Музикалния конкурс.   

Комитетът се състои от по един представител от известните двама бъдещи, паст- и непосредствен паст членове-домакини. Председателят също е в състава на Комитета и го оглавява.                                                             

Председател:

 1. Председателят кани на конференцията представителите на страните, води конференцията и координира работата на комитета.
 2. Председателят трябва от името на своя Дистрикт/МД да посети и огледа мястото, където е планирано да се проведе конкурса. Посещението на Председателя в страната-домакин трябва да е достатъчно рано, за да са възможни промени при необходимост.
  Да осигури съпоставим висок стандарт и качество на базовите условия в различните страни-домакин, Председателят трябва да обърне специално внимание на концертната зала, която ще се ползва за 1-ви и 2-ри кръг от конкурса и за концерта на шестте най-добри, като внимава за състоянието на акустиката
  ;
  наличие на поне 3 зали за репетиции;
  нуждата от рояли в концертната зала и в залата на Заключителната сесия и поне 3 пиана в залите за репетиции; роялите трябва да са в изключително добро състояние, пианата трябва да са в добро състояние;
  стаята за заседания на Журито;
  стаята за вечеря на участниците, жури и представителите на страните (препоръчва се да е в самостоятелна зала, където са възможни разговори);
 3. Получава регистрациите на участниците най-късно до 30 юни в годината на конкурса.
 4. Съгласува със страната-домакин членовете на Журито.

(Тези правила са определени от Европейския Съвет по време на Европа Форум 2013 в Истанбул и София 2016.)
[1] Моля, погрижете се всички езикови форми от мъжки род да се посочат/подразбират и в женски род.
[2] Последното изречение е пояснение, внесено от Представителите на страните в София 2016

История на Конкурса LEMC history

Задължителен Репертоар

Всеки участник трябва да избере две от задължителните арии, посочени по-долу и една творба по негов/неин избор (за предпочитане от неговата/нейната страна или музикални традиции). Ариите трябва да се изпълняват в оригинална тоналност и език.  

SOPRANO

W.A. Mozart: “Temerai/Come scoglio”, Fiordiligi’s aria from Così fan tutte 6’00’’

G. Puccini: “Un bel dì vedremo”, Cio-Cio-San’s aria from Madama Butterfly 4’45’’

C. Gounod: “O Dieu! Que de bijoux!/Ah! Je ris de me voir” (The Jewel Song)

Marguerite’s aria from Faust 4’55’’

G. Verdi: “Gualtier maldè/Caro nome”, Gilda’s aria from Rigoletto 7’40’’, without recitativo 5’15’’           

MEZZO-SOPRANO

G. Verdi: “Stride la vampa”, Azucena’s aria from Il Trovatore 3’15’’

G. Bizet: L’amour est un oiseau rebelle” (Habanera), Carmen's aria from Carmen 4’30’’

P. Mascagni: “Voi lo sapete, o mamma”, Santuzza’s aria from Cavalleria Rusticana 3’50’’

G. Rossini: “Una voce poco fa” (E-major), Rosina’s aria from Il barbiere di Siviglia 5’45’’

TENOR

G. Donizetti: “Una furtiva lagrima”, Nemorino’s aria from L’elisir d’amore 5’05’’

W.A. Mozart: “Un’aura amorosa”, Ferrando’s aria from Così fan tutte 5’00’’

G. Verdi: “La donna è mobile”, Duca’s aria from Rigoletto 2’50’’

G. Puccini: “E lucevan le stelle”, Cavaradossi’s aria from Tosca 3’50’’

BARITONE

G. Rossini: “Largo al factotum”, Figaro’s aria from Il barbiere di Siviglia 5’20’’

G. Verdi: “Oh, Carlo, ascolta/ Io morrò”, from Rodrigo’s aria from Don Carlo 3’50’’

R. Wagner: „Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande/ O du mein holder Abendstern“, Wolfram’s aria from Tannhäuser 5‘15‘‘

G. Verdi: “Alla vita che t’arride”, Renato’s aria from Un ballo in maschera 3’00’’

BASS

G. Verdi: “Ella giammai m’amò”, Filippo’s aria from Don Carlo 10’00’’

W.A. Mozart: “Madamina il catalogo è questo”, Leporello’s aria from Don Giovanni 6’00’’

G. Rossini: “La calunnia è un venticello” (C- or D- major), Basilio’s aria from Il barbiere di Siviglia  6’00’’

W.A. Mozart: “O Isis und Osiris”, Sarasto’s aria from Zauberflöte 3’30’’

По време на първия кръг от конкурса трябва да се изпълни една от избраните задължителни арии, последвана от изпълнението по избор на изпълнителя.  

През втория кръг (концерт на шестте най-добри след първи кръг) се изпълнява втората ария, избрана от задължителния репертоар.

 

Коментари (0)

Вашият коментар :