Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

Хисаря , САНА СПА Хотел, събота - 19.03.2022 г., 10.00 часа

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

             Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт Председатели, Лайънс лидери,
Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта (Управителния съвет) да Ви поканя на второто Общо събрание на АЛК Д130-България за мандата, свикано на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на Асоциацията, на

19 март 2022 (събота), 10:00 часа, Хисаря,
конферентна зала на Сана СПА Хотел при следния дневен ред:

 1. Представяне на междинен финансов отчет за периода 01.07.2021 - 28.02.2022 и междинен отчет за дейността за мандат 2021-2022 Лайънс година. 
  Докладва ДУ Владислав Симчев, Ковчежник : Валя Станчева
 2. Приемане на ГФО на АЛК Дистрикт 130 - България за календарната 2021 г.
  Докладва Ковчежник : Валя Станчева
 3. Представяне кандидатури и избор на Контролен Съвет на АЛК Дистрикт 130 за периода 2021-2024 г.
  Докладват: Председател Номинационна Комисия, Председател Комисия по Избора;
 4. Представяне на добри практики за дейности в служба на обществото, лидерство, членство, клубни проекти и ЛЕО дейности
  Докладват: ДУ Владислав Симчев, ПДУ Дорина Дечева, НПДУ Анелия Кънева, представители на клубове
 5. Обсъждане на организационни въпроси свързани с Националната Конвенция  - Русе, 09-10.07.2022 г.
 6. Други

При липса на кворум , на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

Владислав Симчев
АЛК Д130 България
Дистрикт Управител 2021-22

Коментари (0)

Вашият коментар :