Покана за Общо Събрание на АЛК Дистрикт 130 България

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

 

 

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт Председатели,

Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта /Управителния съвет/ да Ви поканя на Общо събрание на АЛК Д130 - България, свикано на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и   чл. 33 от Устава на Асоциацията, на

11 септември 2022 (неделя), 09:00 часа, гр. Несебър,

конферентна зала „Нептун“ на Хотел СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ

при следния дневен ред:

  1. Приемане на финансов отчет и отчет за дейността за 2021-2022 Лайънс година и освобождаване от отговорност на КД за 2021-2022 Лайънс година. Докладва НПДУ Владислав Симчев
  2. Изслушване и приемане Доклад на Контролния Съвет. Докладва Председател на КС Румен Петков
  3. Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2022-2023. Представяне Зонални и Регионални председатели, Комисии, New Voices координатори. Докладва ДУ Дорина Дечева
  4. Обсъждане и приемане на бюджет на АЛК Дистрикт 130-България за 2022-2023 Лайънс  година. Текущо финансово състояние към 07.09.2022г.  Докладва: Ковчежник В. Станчева,  ДУ  Д. Дечева 
  5. Одобрение на кандидатурата на 1-ви ВДУ Цвети Шопова за позицията на ДУ през 2023-2024;
  6. Други.

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

Дорина Дечева
АЛК Д130 България
Дистрикт Управител 2022-2023

Коментари (0)

Вашият коментар :