Международен Lions конкурс "Плакат на Мира" 2022-23

Темата е "Lead with Compasssion", "Лидерство чрез състрадание"

Асоциацията на Лайънс клубовете от Дистрикт 130-България обявява старта на Международния Лайънс детски конкурс „Плакат на Мира2022-2023 в България и набирането на предложения - тематични рисунки на деца от 11 до 13 години до 15 ноември 202.

Lions Clubs International организира за 35-та поредна година превърналия се в традиция международен конкурс за детски рисунки „Плакат на Мира”. Годишно в него участват около 600 000 деца на възраст 11, 12 и 13 години от над 80 страни, вкл. и от България. Лайънс клубовете спонсорират и организират конкурса в своите населени места – училища, школи и др. и излъчват финалисти за националния кръг, чиито творби изпращат до АЛК Д130-България.

Темата за 2022-23 година е: „Лидерство чрез Състрадание(Lead with Compassion). Децата знаят колко силно може да бъде състраданието. Те често са в състояние да изразят това чувство по-открито от възрастните. Тази година каним младите хора да изследват и визуално да изразят мирното бъдеще, което състрадателното лидерство може да ни донесе. Състрадателните лидери трябва да могат да разбират и споделят чувствата на своите последователи, да могат да се поставят на тяхно място преди да вземат правилни решения.

Децата със зрителни затруднения могат да представят Есе за мира на същата тема, в същия срок.

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие имат деца, които са на 11, 12 или 13-годишна възраст към 15.11.2022 г. Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2022-23 г. „Лидерство чрез Състрадание(Lead with Compassion).

Авторът надписва творбата си на гърба със следната точна информация:

  • Три имена на участника, навършени години и дата на раждане
  • Постоянен адрес и в кое училище и клас учи участника
  • Три имена на родител/настойник и телефон за връзка с участника и/или родителя
  • Имейл за връзка с участника и/или родителя

Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения! Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.

Всяка творба трябва да бъде с размер не по-малък от 33х50,8 см и не по-голям от 50х60 см. Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!

До конкурса не се допускат триизмерни творби, колажи, апликации или инсталации. Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи или инициали се допускат само на гърба на творбата. Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да се изпратят в плик или да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите! Творби, направени с тебешир, графит или пастел трябва да бъдат запечатани с фиксиращ спрей. По този начин ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му (като руло) до централата на Lions Clubs International в САЩ. Не ламинирайте творбите!

За децата със зрителни увреждания, които участват с „Есе на мира‟, изискванията са eсето по посочената тема „Lead with Compassion“, да бъде не по-дълго от 500 думи, да е написано на английски език, с черен химикал от двете страни на листа, както и да не е било публикувано досега.

КРИТЕРИИ: Oригиналност, художествени достойнства и изразяване на темата. Плакатите преминават през няколко нива: местно/градско, национално и международно. На международното ниво съдии от средите на изкуството, активисти за мир, младежки организации, образование и медии избират един носител на голямата награда и 23 поощрителни награди.

НАГРАДИ: Дистрикт Управителят на АЛК Дистрикт 130 – България ще връчи следните награди на победителите от националния конкурс:

Голяма награда – 300 лв., I награда – 250 лв., II награда – 200 лв., III награда – 150 лв. Плакатите на националните финалисти ще бъдат популяризирани на националните Лайънс инициативи. Отличената с Голяма награда творба ще представлява страната в международното състезание.

Победителят в международния конкурс ще пътува и участва в Деня на Lions в ООН (New York, USA) за церемония по награждаване, на която ще получи гравиран плакет и парична награда $2500. Тук са победителите от предишните години.

Останалите 23-ма победители от международното състезание ще получат парични награди в размер на 500 $ и сертификат. Творбите на финалистите ще бъдат изложени на обществени места през цялата година. Тук са творбите на всички финалисти от 2021-2022.

Участници, неспазили срока за представяне на творбите, се дисквалифицират. LCI става собственик на получените рисунки/есета, достигнали до международно участие. Участниците дават съгласие LCI да ползва техните имена и снимки за промоционални цели. Победителят в международния конкурс и двама члена на семейството му и президента или член на клуба-спонсор ще участват в специалната церемония по награждаване в Деня на Lions в ООН. Победителят губи право да участва в бъдещи конкурси „Плакат на Мира“, спонсорирани от LCI. Участниците приемат тези правила и решенията на журито и LCI. LCI може да отмени конкурса без предупреждение по всяко време.

КОНКУРСНИ СРОКОВЕ:

До 1 октомври 2022 г. – Лайънс клубовете в България популяризират конкурса по места и ако желаят могат да си закупят комплекти за конкурса от LCI (не е задължително за участие в националното състезание) https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/kits/Peace-Poster-Kit   и да запознаят участниците с условията. Клубовете, които ще провеждат конкурса да уведомят за това Дистрикт Управителя, за да получат допълнителни указания за изпращане на отличените творби.

До 5 ноември 2022 г. – Лайънс клубовете да излъчат победител/и на местно/градско ниво и отличените творби (за до 5 проведени конкурса на градско ниво) да изпратят според указанията на Дистрикт Управителя. Творби, получени след 15.11.2022 няма да бъдат оценявани.

15-27 ноември 2022 г. – Национална конкурсна комисия оценява творбите и определя творбата, която ще продължи участие на международно ниво, както и останалите победители.

До 01 декември 2022 г. – Дистрикт Управителят изпраща отличената с Голямата национална награда творба за участие в международния конкурс в централата на LCI в САЩ.

02-20 декември 2022 г. - Дистрикт управителят или назначен от него представител връчва наградите на победителите от националния конкурс.

01 февруари 2023 г. – От Централата на LCI обявяват победителя в международния конкурс. Президентът на клуба, споносорирал Международния победител, ще бъде също уведомен.

ДУ, Кабинетът на АЛК Д130 България и Дистрикт комисия „Плакат на мира‟ желаят успех на всички участници и изказват благодарност на всички Лайънс членове и приятели на конкурса, които с популяризирането и подкрепата му насърчават творчеството у децата.

Допълнителна информация:

 https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster#exhibit

 

 

Дорина Дечева,

Дистрикт Управител 2022-23

АЛК Дистрикт 130 – България

Lions Clubs International

Коментари (0)

Вашият коментар :